2015

Szövegvizualizációs kísérlet

Felhívás 2015!

2015. március 23. - Szövegvizualizációs kísérlet

Ha eszedbe jutott már, hogy egy szöveg összefüggéseit képként jobban értenéd, vagy épp rajzban magyaráznál el másoknak egy gondolatmenetet, csatlakozz a kísérlethez, és próbáld ki, Te milyen grafikát tudsz kihozni egy tudományos szövegből! A feladat: a listán szereplő…

Tovább

W. J. T. Mitchell: A kép és a szó

alfejezet A képek logikája c. kötetből, Szécsényi Endre fordítása

A felismerés, hogy a festészet képei elkerülhetetlenül konvencionálisak és a nyelvtől szennyezettek, nem taszít bennünket szükségképp a jelölők végtelen regresszusának szakadékába. Egyszerűen csak meggyőző erővel érzékelteti a művészettudomány számára, hogy mindig jelen…

Tovább

Jacques Rancière: Esztétika és politika

2000, Jancsó Júlia fordítása, részletek

[…] Amit én az „érzékelhető felosztásának”[1] nevezek, nem más, mint azoknak az érzéki evidenciáknak a rendszere, amelyek egyszerre jelzik egy közösség létezését, és azokat a választóvonalakat, amelyek ebben az egyes összetevők helyét és osztályrészét kijelölik. Az…

Tovább

Gilles Deleuze és Felix Guattari: Rizóma

Mille plateaux bevezető, 1980, Gyimesi Tímea fordítása, részletek

Ketten írtuk az Anti-Ödipuszt[1]. De mindketten eleve többen voltunk, s ez már szép kis mennyiség. […] A könyvnek nincs sem tárgya, sem szubjektuma, különféle módon megformált anyagokból, teljesen eltérő időkből és gyorsaságokból áll össze. […] A könyv efféle…

Tovább

Walter Benjamin: A történelem fogalmáról

1941, Bence György fordítása, részletek

[…] V A múlt igazi képe elsuhan előttünk. Egy felvillanó képben lehet csupán a múltat megragadni; abban a soha vissza nem térő pillanatban, amelyben éppen megismerhető. „Az igazság nem fog elszaladni előlünk” – ez a Gottfried Kellertől származó mondás azt a helyet…

Tovább

Pierre Bourdieu: Alapelvek a kulturális alkotások szociológiájához

1993, Babarczy Eszter fordítása, részletek

A kulturális termelés mezői a lehetőségek terét kínálják a bennük tevékenykedőknek, s ez a tér szabja meg rendszerint – akár tudtukon kívül is – keresésük irányát, minthogy meghatározza a kérdések, az utalások, az – általában a mező vezető alakjainak nevével…

Tovább